Lockjakt

 

Lockjakt är den typ av jakt där jägaren på ett eller annat sätt försöker locka till sig villebrådet i syften att fälla det. Många olika djur kan lockas med eller eller annat medel och lockjakt är således en del av en rad olika jaktformer.

En av de mest kända formerna av lockjakt är när jägaren försöker härma djurets läte på något sätt. Av alla redskap som används för denna är nog en lockpipa den som flest förknippar med härmning av djurläten. Dessa används bland annat ofta för andjakt men det finns lockpipor som härmar många andra djur också.

Teknologiska framsteg har dock gjort att det är väldigt enkelt att spela upp djurläten för att locka till sig villebråd, men detta sattes det stopp för ett antal år tillbaka. Jaktförordningen förbjuder sedan dess jakt där man spelar upp artificiella ljud för att locka vilt. Det enda som tillåts är de redskap som drivs med kroppskraft och faktiskt ställer krav på jägarens skicklighet.

Beroende på vad det är man jagar ämnar lockpipor att efterlikna antingen djurets egna läten eller det som deras villebråd kan höras avge. Vid älgjakt kan man till exempel använda sig av lockjakt under och nära inpå tiden då älgen är brunstig. Och då försöker man så klart härma älgkons lockläte eller tjurens brunstläte. Men till skillnad från många andra görs detta normalt sett utan någon lockpipa eller annat redskap utan förlitar sig endast på jägarens egna förmåga att härma lätet.

Om man istället jagar räv försöker man oftast härma något som sorkar, skogsmöss, harar eller kaniner. Detta kan göras antingen av jägaren själv eller med speciella lockpipor. Detta är ett metod som speciellt effektiv för att jaga ungrävar.

Det finns många andra exempel på lockjakt av olika djur och planerar man att ge sig ut på jakt är det alltid värt att kolla upp om det finns en lockpipa eller liknande för just det djuret man ämnar fälla.