Så anlägger du en skyttebana

 

En skyttebana kan vara både ett praktiskt och säkert sätt att bedriva skytte på. Alltfler svenskar upptäcker sporten som hobby och vill bege sig ut på de svenska skyttebanorna. Det kan dock vara svårt att få plats på banorna – och i vissa delar av landet är det glest mellan anläggningarna. Då har du alltid möjlighet att anlägga din egen skyttebana. Det behöver inte vara så svårt som man kan tro och det kan leda till ett uppsving för hela bygden. Samtidigt ger det dig möjlighet att bedriva din hobby när du vill utan att du behöver oroa dig för uppbokade kalendrar.

För att få anlägga en skyttebana krävs det att du förhåller dig till strikta föreskrifter. Det finns nämligen ett omfattande regelverk som ser till att en skyttebana inte uppförs utan att dessa regler följs. Anledningen är förstås att eventuella säkerhetsbrister inte ska få förekomma samt att banan inte får vara en sanitär eller närmiljömässig olägenhet. Exempelvis får den inte ligga i alltför tät bebyggelse eftersom det kan upplevas som störande för grannar. Den får inte heller vara på en förorenad jord utan den måste i så fall saneras.

Det finns också andra regelföreskrifter att rätta sig efter. Varje bana måste ha en banansvarig som går i god för att banan uppfyller alla krav. Personen i fråga måste också vara lämplig för att arbeta som banansvarig enligt en bedömning av den relevanta myndigheten. Dessutom krävs det att det finns ordningsstadgor som ser till att hjälpa till med den formella formuleringen av banans förpliktelser. Här läggs en stor tonvikt vid säkerheten och stadgan går bland annat ut på att säkerheten ska garanteras för alla besökare för att undvika olyckshändelser. Alla dessa punkter är viktiga att hålla i åtanke när du väljer att sätta igång med projektet att anlägga en skyttebana.